Recomanacions

Recomanacions per abordar els efectes de la turistificació del barri Gòtic sobre la salut de les seves veïnes i veïns

A continuació, s’enumera un llistat de recomanacions per abordar els efectes del fenomen de la turistificació del barri Gòtic sobre la salut de les seves veïnes i veïns.
Aquest llistat ha estat elaborat pels dos grups participants al projecte: l’Associació de Veïns/es del Gòtic- La Negreta i el Casal de Gent Gran del Pati Llimona. La sessió on es van recollir les recomanacions va tenir lloc el 26 de setembre de 2018 al Centre Cívic Pati Llimona. Aquestes es van classificar per a cadascuna de las categories identificades com a resultats del projecte i algunes d’elles, poden ser transversals a més d’una categoria.

El deteriorament de la xarxa social

  1. Mantenir les i els professionals de salut i serveis socials al barri
  2. Potenciar la xarxa de salut al barri
  3. Donar a conèixer els recursos i els equipaments del barri
  4. Fomentar més treball comunitari
  5. Recuperar equipaments del barri per al barri, com per exemple el Borsí
  6. Promoure el comerç de barri i de proximitat

La pèrdua d’identitat

7. Organitzar el mercat alimentari tradicional a les places del barri
8. Impulsar un carnet de veïna/veí del barri, amb descomptes a tots els establiments
9. Aproximar el mercat alimentari (Boqueria) a la vida quotidiana dels veïns/es: flexibilitzar horaris, fer comandes a domicili, proporcionar sempre producte fresc de mercat, etc..)
10. Fomentar l’ocupació de qualitat al sector a fi d’evitar la pèrdua de llocs de treball. Ex: paradistes que han tancat a la Boqueria
11. Potenciar la cultura local (costums; serveis i comerços del barri…) davant
de franquícies i modes estrangeres
12. Normativitzar la retolació de les botigues en els idiomes oficials del país*

Canvis en els entorns

13. Aplicar l’ordenança de terrasses perquè les puguin gaudir els veïns/es
14. Establir normes reguladores per a tot tipus de trànsit rodat: turismes, bicicletes, segways, patinets, etc.)
15. Reforçar i potenciar el camí escolar al barri
16. Regular la presència d’alguns aparadors a pocs metres de distància de centres escolars. Ex: sex-shops del barri al camí escolar
17. Regular i establir normes per abordar el sensellarisme al barri
18. Construir més espais verds al barri: més parcs amb natura i espais de jocs per a tothom
19. Posar normativa per als establiments de restauració i oci a fi de limitar els consums al carrer

Contaminació

20. Aplicar les ordenances de civisme i fer les normes més facilitadores per a les veïnes i veïns del barri
21. Cobrar més impostos per atracament de creuers al port
22. Limitar els transports de gran tonatge pels carrers del Gòtic
23. Reduir la presència de cotxes als carrers del barri
24. Posar més papereres al barri

Canvis en els comerços i els serveis

25. Controlar les concessions de mercats
26. Recuperar els mercats alimentaris propers al barri per al veïnat, com la Boqueria o Santa Caterina
27. Implementar la venda de producte fresc a les places del barri amb presència dels propis pagesos i pageses, com per exemple a la plaça de la Gardunya
28. Regular l’apertura de nous establiments comercials al barri
29. Potenciar la creació de més cooperatives de consum responsable i de proximitat
30. Fomentar oficis tradicionals (tapisser, vidrier, sabater…) al barri
31. Limitar els permisos a l’establiment de botigues de souvenirs
32. Regular els lloguers dels comerços de primera necessitat i de proximitat

Especulació|Expulsió

33. Fer pressió perquè s’implementi la Llei Governamental de lloguer (àmbit estatal)
34. Revisar la llei de lloguers i proposar lloguers de llarga durada ( de més de tres anys)
35. Prioritzar els lloguers de llarga durada a fi de protegir inquilines i inquilins estables
36. Vetllar perquè els preus dels habitatges no superin el 30% dels ingressos
37. Oferir més ajudes per a l’habitatge a persones en situació desafavorida
38. Demanar la personificació de l’Ajuntament com acusació particular, en cas de mobbing o pressió immobiliària
39. Regular el lloguer de pisos turístics: demanar informes, fer un registre de pisos, visibilitzar els pisos turístics legals amb plaques, etc. Impedir que proliferin més pisos turístics
40. Controlar l’economia submergida que provoquen cert tipus de negocis
41. Que la taxa turística de la ciutat reverteixi al barri: a més pressió turística,
major percentatge invertit al barri afectat

Lluita veïnal

42. Sensibilitzar a veïns i veïnes i a les escoles del barri, exportant metodologies
participatives com la del fotoveu.
43. Crear més espais de trobada veïnal.
44. Dissenyar una aplicació mòbil (App), pública i de barri, per a suport mutu
45. Denunciar la turistificació del barri i el seu impacte en la qualitat de vida
als mitjans de comunicació.

* La participant M. Navarro, 43 años, fa l’esmena: “No avalo la recomendación nº 12”.